date chat.com Vad säger Barnkonventionen?

Barns-ratt-2-web.jpg

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.

date chat app for iphone Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Alla barn har rätt till omsorg, skydd mot sånt som är skadligt och rätt att vara delaktiga i beslut och frågor som rör dem. När beslutsfattare/vuxna gör något som på något sätt berör barn, ska de tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet.

date and chat for free Vad är bäst för barn? Enligt Barnkonventionen är det bästa för barn att barnet kan använda alla sina rättigheter. Det innebär bland annat att barn och ungdomar själva ska få säga hur de har det och vad de tänker och tycker. Så tycker Rädda Barnen, och så står det också i Barnkonventionen.

date and chat Rättigheterna i Barnkonventionen kan indelas på olika sätt. En del delar in rättigheterna i rätten till utveckling, familj, respekt och till skydd. Andra delar in rättigheterna i absoluta rättigheter och målsättningar. Regeringen i varje land ska trygga att alla barn och ungas kan använda sina absoluta rättigheter, oavsett landets ekonomi. Hit räknas medborgerliga och politiska rättigheter så som rätten till liv och yttrandefrihet. Målsättningar inkluderar social, ekonomiska och kulturella rättigheter så som rätten till bostad och utbildning.

date chat avenue Alla rättigheter i Barnkonventionen är lika viktiga, men fyra grundläggande principer ska alltid beaktas i frågor som rör barn och ungdomar:

date chat australia att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)

date chat apps att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)

chat date and meet att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)

polska dejtingsidor flashback att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

dejting otrogen test date en chat

dejting otrogen tecken date chat south africa

dejtingsidor internet utomlands chat date scotland